Formularz zlecenia serwisowego


Zlecający: *
Numer telefonu: *
E-mail: *
Adres odbioru (firma): *
Akceptuję warunki zlecenia: *
Dodatkowy komentarz do zlecenia:

Warunki i Zasady Usługi Serwisowej dla produktów KASHO

I. Opis umowy

Niniejszy dokument reguluje zasady Usługi Serwisowej produktów marki KASHO (nożyczki, brzytwy, akcesoria).

II. Zakres umowy

Ta umowa wiąże niniejszym firmę DJR Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej "KASHO") jako podmiot odpowiedzialny za kontakty pomiędzy Europejskim Centrum Serwisowym, a nabywcą produktu marki KASHO (zwanego dalej "Produktem") (zwanego dalej "Klientem") zgłaszającym Produkty i Klienta.

III. Umowa

Umowa ta opisuje prawa i zobowiązania Klienta oraz KASHO. Zapoznanie się i oznaczenie przez Klienta zapoznania się z niniejszym dokumentem oznacza, iż Klient akceptuje zasady realizacji usługi serwisowej i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

IV. Autoryzacja Klienta i Rejestracja Produktu
 1. W celu rozpoczęcia realizacji usługi serwisowej, Klient zobowiązany jest nawiązać kontakt z Centrum Obsługi Klienta poprzez odpowiedni Formularz Zgłoszenia Serwisowego lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 801-KASHO-1.
 2. Przy dokonywaniu zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych, ważnych i kompletnych danych personalnych (na terenie Polski), o wypełnienie których jest proszony w Formularzu Rejestracji Produktu oraz w Formularzu Zgłoszenia Serwisowego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian danych personalnych (np.: adresu, numeru telefonu, itd.), Klient zobowiązany jest do ich zgłoszenia do KASHO bezzwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od ich powstania w formie telefonicznej lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie Klientowi przekazane e-mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient uprawniony jest do wysłania swojego Produktu do serwisu KASHO z powołaniem się na numer nadany przez KASHO.
V. Wysyłanie Produktów
 1. Produkt przeznaczony do wysłania do serwisu musi być zapakowany w oryginalne opakowanie firmy KASHO, w którym został zakupiony albo grube kartonowe pudełko z wypełnieniem zabezpieczającym przed wstrząsami i uszkodzeniami.
 2. KASHO nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania Produktu.
 3. KASHO nie zwraca kosztów przesyłki Klientowi w przypadku organizacji przesyłki samodzielnie przez klienta.
 4. Po dokonaniu Usługi Serwisowej oraz po opłaceniu przez Klienta kosztu usługi i transportu, Produkt wysyłany jest na adres podany podczas dokonywania zgłoszenia Usługi Serwisowej. Serwisowane produkty wysyłane są wyłącznie na terenie Polski.
 5. Po zakończeniu Usługi Serwisowej KASHO może zwrócić produkt do Klienta w nowym opakowaniu zastępczym (innym niż oryginalne) jeżeli opakowanie, w którym produkt został dostarczony do serwisu, nie nadaje się do bezpiecznego odesłania sprzętu. KASHO zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów takiego opakowania zastępczego.
VI. Odpowiedzialność i Zobowiązania
 1. Ewentualne dodatkowe uwagi dla serwisu należy odnotować w polu „Komentarz do zlecenia”. Nie należy przesyłać do punktu serwisowego żadnych dodatkowych akcesoriów dołączonych do Produktu (torby, futerały, paski itp.). KASHO nie bierze odpowiedzialności za zaginione akcesoria. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy KASHO wyraźnie poprosi o przesłanie dodatkowych elementów.
 2. Po dostarczeniu Produktu do serwisu zostanie dokonana wstępna ekspertyza mająca na celu ustalenia koniecznego zakresu Usługi Serwisowej.
 3. W przypadku, gdy czynności serwisowe Produktu przekraczają zakres standardowej Usługi Serwisowej, KASHO powiadomi o tym fakcie Klienta, przedstawiając jednocześnie dalsze czynności serwisowe możliwe do przeprowadzenia. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości wskazać na piśmie lub poprzez korespondencję mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czy korzysta z przedstawionej oferty. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie lub odpowiedzi negatywnej serwis KASHO może odesłać Produkt do Klienta i obciążyć Klienta kosztami transportu do i z punktu serwisowego oraz diagnozy w wysokości 147,60 PLN brutto.
 4. Serwis może odmówić usługi serwisowej w przypadku podrobionych produktów z logiem KASHO i/lub produktów, które zostały importowane/eksportowane niezgodnie z prawem i/lub produktów, które zostały nabyte niezgodnie z prawem.
 5. „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DJR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 11,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usług serwisowych oraz odesłania Produktu oraz w celu przeprowadzenia ankiety oceniającej poziom serwisu i będą udostępniane Europejskiej Centrali KASHO – KAI Europe GmbH, Kottendorfer Strasse5, 42697 Solingen / Germany w celu zapisania ich na serwerze,
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi wykonanie Usługi Serwisowej.
 6. Firma KASHO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki dla interesów firm.
VII. Zakres Standardowej Usługi Serwisowej

Serwis KASHO w ramach zleconej Usługi Serwisowej zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących czynności serwisowych powierzonego Produktu:

 • Starannej inspekcji i kontroli serwisowej,
 • Ostrzenie, polerowanie i ewentualne korekty błędów krawędzi,
 • Kontrola i ustawienia: balansu, stopera, regulacji docisku, ostrogi (jeżeli występuje),
 • Naprawy i / lub wymiany części w miarę potrzeb,
 • Sprawdzenie końcowe cięcia na sucho i na mokro,
 • Końcowej regulacji,
 • Czyszczenie, smarowanie i zapakowanie.
VIII. Opłaty serwisowe

Opłaty za Usługi Serwisowe obejmują koszty przesyłki oraz samej usługi.

 1. Przesłanie za pośrednictwem kuriera, ubezpieczonej do pełnej wartości przesyłki z Produktem od siedziby Klienta do Centrum Obsługi Klienta.
 2. Serwis wszystkich nożyczek KASHO (za wyjątkiem serii Damascus i Millennium) - 189,00 PLN brutto wraz z opłatą za zwrot gotowego Produktu do Klienta, ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 3. Serwis nożyczek Kasho Damascus oraz Kasho Millennium – 199,00 PLN brutto wraz z opłatą za zwrot gotowego Produktu do Klienta, ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 4. Usługa Serwisowa nożyczek innych niż Kasho marek, obejmująca wymienione w rozdziale VII czynności - 279,00 PLN brutto wraz z opłatą za zwrot do Klienta.
 5. Płatności są realizowane on-line za pośrednictwem operatora „Przelewy24” bez dodatkowych opłat dla Klienta. Płatności mogą być dokonane poprzez przelew on-line, kartą lub płatnościami mobilnymi.
 6. W przypadku płatności gotówką, kurierowi (za pobraniem) przy odbiorze gotowego Produktu, zostaje naliczona dodatkowa opłata w wysokości 7,00 PLN brutto.

DJR Polska Sp. z o.o. na każdą płatność Klienta wystawia Fakturę VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta.

IX. Postanowienia inne
 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień zawartych w tej umowie stanie się nieaktualne lub zostanie ogłoszone jako nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają ważne.
 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą zostać ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej www.kasho.pl z oznaczeniem daty zmiany.
 4. W przypadku trwających Usług Serwisowych ich realizacja następuje na podstawie ważności postanowień niniejszej umowy z datą poprzedniej aktualizacji.
 5. Wszelkie spory majątkowe wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby KASHO.
aktualizacja: czwartek, 14 kwietnia 2022
Serwis Kasho - zawsze niezawodny

Bezpieczeństwo transakcji

Bezpieczna stronaProponowane formy płatności są zabezpieczone w najwyższym stopniu poprzez szyfrowanie transakcji SSL z udziałem Certyfikatu Bezpieczeństwa. Zyskujesz pewność, że płatność zostanie zrealizowana prawidłowo i bezpiecznie, bez zbędnych opóźnień.

Promocja Serwisu

kasho-nozyczkiJeżeli jednocześnie wysyłasz więcej niż jedną parę nożyczek Kasho do serwisowania, otrzymasz specjalny rabat na serwis każdej kolejnej pary w wysokości 60,- zł. W takim wypadku prosimy o kontakt z nami. Dotyczy wyłącznie nożyczek Kasho!

CHOOSE SMART,  CHOOSE WELL,  CHOOSE KASHO